Tag: beton poutrelle

De beton poutrelle boven de garagepoort

Juli 2007 De garagepoort is 4 m breed, daarboven moet een beton poutrelle gegoten worden.  De gevelsteen moet hierin verankerd worden, die moet ik eerst de gevelsteen metsen voor ik de poutrelle zal kunnen gieten. 1. Voor de gevelsteen moet ik dus de 2 folies die onder de binnensteen zitten, ook in de gevelstenen verwerken …

Continue reading