Tag: beton poutrelle

Feb 06 2010

De beton poutrelle boven de garagepoort

Juli 2007 De garagepoort is 4 m breed, daarboven moet een beton poutrelle gegoten worden.¬† De gevelsteen moet hierin verankerd worden, die moet ik eerst de gevelsteen metsen voor ik de poutrelle zal kunnen gieten. 1. Voor de gevelsteen moet ik dus de 2 folies die onder de binnensteen zitten, ook in de gevelstenen verwerken …

Continue reading