Blowerdoortest

Mijn bouwvergunning is van 2013 en toen moest ik voldoen aan een E-peil van 70 of lager.  Na het berekenen van het E-peil door de EPB verslaggever bleek ik aan 62 uit te komen.  Met zo’n score is het mogelijk om aan de hand van een blowerdoortest beneden de 50 uit te komen (Voor een bouwvergunning van 2013 geeft E60 of lager een korting op het Kadastraal Inkomen van 20% gedurende 10 jaar; E50 of lager geeft recht op een premie van Eandis van 1400€).

Een blowerdoortest of luchtdichtheidsmeting is een test om te meten hoe luchtdicht uw huis is.  Ze zuigen uw huis in onderdruk, en via kieren en spleten wordt er dan buitenlucht binnengezogen.  Hoe minder openingen in uw bouwschil, hoe minder warmteverliezen er zijn.  Als je mijn blog gevolgd hebt tijdens het bouwen van mijn huis, dan zal je weten dat ik mijn uiterste best gedaan heb om kieren en spleten dicht te spuiten met PUR.  Ik ging ervan uit dat ik met mijn vingers in de neus aan die E50 ging komen.  Viel dit eventjes tegen.  Uiteindelijk ben ik er geraakt.  Al mijn bussen silicone en PUR leeggespoten tijdens de testen, want ze doen eerst een testrun en lopen rond met een rookstaafje om te zien waar er lekken zijn.  Als ze er vinden, dan kan je die direct dichtspuiten.

In een deuropening wordt een frame geplaatst met een ventilator in, en een drukmeter die buiten- en binnendruk meet.  De doorgangen van de balansventilatie worden dichtgemaakt, de lamellen van de dampkap aan de buitengevel worden afgeplakt zodat ze niet kunnen open waaien.
In een deuropening wordt een frame geplaatst met een ventilator in, en een drukmeter die buiten- en binnendruk meet. De doorgangen van de balansventilatie worden dichtgemaakt, de lamellen van de dampkap aan de buitengevel worden afgeplakt zodat ze niet kunnen open waaien.
Waar ik niet verwacht had dat er nog lekken gingen zijn waren de rolluikkasten.  Ik heb die goed geïsoleerd met PUR en gaatjes dichtgespoten, maar blijkbaar was dat nog niet voldoende.
Waar ik niet verwacht had dat er nog lekken gingen zijn waren de rolluikkasten. Ik heb die goed geïsoleerd met PUR en gaatjes dicht gespoten, maar blijkbaar was dat nog niet voldoende.  Kleine spleetjes nog moeten dichtspuiten met silicone.
Een ander trekgat was waar  de kachelbuis in de schoorsteen gaat.  Dicht gespoten met vuurvaste pasta.
Een ander trekgat was waar de kachelbuis in de schoorsteen gaat. Dichtgespoten met vuurvaste pasta.
Wat had ik over het hoofd gezien: de veluxen zijn nog niet afgewerkt, dus daar waren ook nog verschillende lekken.
Wat had ik over het hoofd gezien: de veluxen zijn nog niet afgewerkt, dus daar waren ook nog verschillende lekken.
Nog een plaats dat een trekgat is: waar het gebinte van het dak tegen de muren zit.
Nog een plaats dat een trekgat is: waar het gebinte van het dak tegen de muren zit.
De vensterbanken moeten ook goed afgekit zijn.
De vensterbanken moeten ook goed afgekit zijn.

Ik ben gelukkig geslaagd en zit nu aan E50.  De test (met attest) heeft met 423€ gekost, maar nu kan ik de 1400€ terugkrijgen van Eandis.  Het voordeel is nu ook dat ik weet waar er nog kieren en spleten zijn, en die zal ik dan ook in de komende maanden dichtspuiten zodat mijn bouwschil nog luchtdichter wordt.