het kakkernestje van de klas

Ik heb een kipje dat veel kleiner blijft dan de rest.  Ben benieuwd of het zo zal blijven, of nog een groeispurt zal krijgen.  Al mijn hanen zijn vorige donderdag geslacht (behalve de pater familias).  Momenteel zal ik mijn kweek stoppen, enerzijds omdat de slachter waar ik ze naartoe bracht op pensioen is, en ik nu te ver zal moeten rijden om ze te laten slachten, anderzijds omdat ik binnenkort met mijn bouw zal beginnen.  Momenteel heb ik dus 4 kippen (waarvan 2 van eigen kweek) en een haan.  Eigenaardig genoeg liepen er daarstraks 5 kippen in mijn tuin.  Ik denk eentje van mijn gebuur, maar ik weet op de duur niet welke van wie is.  Het komende jaar zal ik dus voldoende eieren hebben.  Chocomousse en wafels a volonté !

Het linkse kipje is even oud als het rechtse...
Het linkse kipje is even oud als het rechtse…

1 thought on “het kakkernestje van de klas”

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.